Cursul de utilizare SEAP pentru ofertanti sustinut de traineri cu experienta in
   utilizarea si dezvoltarea SEAP ofera oportunitati de dezvoltare pe piata achizitiilor
   publice prin participarea acestora la procedurile de achizitie publica si incheierea de
   noi contracte cu institutiile publice inregistrate in Sistemul Electronic de Achizitii Publice.
   detalii...
   Prin participarea la cursul de utilizare SEAP, autoritatile contractante vor deprinde
   abilitati in utilizarea mijloacelor electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire si
   pentru realizarea achizitiilor directe, intr-un procent de cel putin 40% din valoarea totala
   a achizitiilor publice efectuate de aceasta in cursul unui an.detalii...

   Prin participarea la cursul de "Expert achizitii publice" (acreditat CNFPA)
   participantii vor acumula cunostinte necesare derularii procedurilor de achizitii
   publice, vor analiza studii de caz si vor discuta spete relevante pentru procedura
   achizitiilor publice. Obtinerea certificarii va da dreptul absolventilor de a practica
   meseria de Expert Achizitii Publice.detalii...


   Participantii la cursul de "Manager de proiect" (acreditat CNFPA) vor invata
   fundamentele managementului de proiect, procesele ce au loc in cadrul
   elaborarii si implementarii unui proiect, precum si importanta fazelor unui
   ciclu de proiect: Initiere, Planificare, Executie, Monitorizare si Control,
   Evaluarea si Inchiderea proiectului.detalii...

Copyright (c) 2011. Proof Development Consulting. Toate drepturile rezervate.

Cursuri SEAP/Curs Achizitii Publice