Curs Achizitii Publice

Formular inscriere
  Curs Acreditat CNFPA " Expert achizitii publice"
  Durata cursului: 3 zile intensiv

             


  Cursul "Expert achizitii publice" (cod COR 241940) este un curs de
  perfectionare cu certificare CNFPA (Ministerul Muncii, Familiei Si
  Protectiei Sociale Si Ministerul Educatiei, Cercetarii,Tineretului Si Sportului).

  Cursul are un pronuntat caracter practic si se adreseaza compartimentelor de
  Achizitii Publice / Achizitii in cadrul proiectelor finantate din fonduri
  europene, precum si ofertantilor interesati sa participe la procedurile organizate
  de autoritatile contractante. De asemenea, cursul "Expert achizitii publice"
  se adreseaza absolventilor de studii superioare cu diploma de licenta
  in orice domeniu.

  Astfel, la finalul cursului, participantii vor fi capabili sa:

  1.    Respecte principiile procedurii de achizitie publica
  2.    Planifice procedurile de achizitie publica
  3.    Estimeze  valorile contractului de achizitie publica
  4.    Elaboreze  documentatia de atribuire
  5.    Publice anunturile de intentie, participare, atribuire
  6.    Organizeze proceduri de atribuire: licitatia deschisa, licitatia restransa,
         dialogul competitiv, negocierea cu publicarea prealabila a unui anunt
         de participare, negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de
         participare, cererea de oferte, concursul de solutii
  7.    Opereze SEAP (licitatii deschise/cereri de oferta/cumpararea directa/
         licitatii electronice)
  8.    Atribuie prin mijloace electronice un contract de achizitie publica / acord-cadru
  9.    Intocmeasca dosarul achizitiei publice
10.   Solutioneze contestatiile
11.   Cunoasca contraventii si sanctiuni aplicate de catre ANRMAP

Evaluare finala a cursantilor
Proba de evaluare consta in:
1. proba teoretica: test grila de verificare a cunostintelor dobandite
2. proba practica: proiect ce va fi sustinut in fata comisiei de autorizare

Pentru inscrierea la curs este necesar sa transmiteti formularul de inscrier ,
iar pentru sustinerea examenului, este nevoie sa ne transmiteti copii
dupa urmatoarele acte:
  • Copie dupa cartea de identitate
  • Copie dupa certificatul de nastere
  • Copie dupa certificatul de casatorie (in cazul schimbarii numelui)
  • Copie dupa diploma de licenta
.
Tariful de participare pentru Cursul de Expert Achizitii Publice este de 780 RON
si cuprinde taxa curs, suportul de curs in format electronic, taxa de examinare,
certificatul de absolvire si serviciile de coffee break.
Copyright (c) 2011. Proof Development Consulting. Toate drepturile rezervate.